صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...« بازگشت به profile

Subtitles by Rodryg (238)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Portuguese Winter war
(2017)
Web   0 comments 0 received 12
1 days ago
Big 5 code Bright
(2017)
Web   0 comments 0 received 12
1 days ago
English Bright
(2017)
Web   0 comments 0 received 20
1 days ago
Portuguese Get Out
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 6
2 days ago
Portuguese Birth of the Dragon
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 8
2 days ago
Portuguese Sylvia
(2003)
Web   0 comments 0 received 6
6 days ago
Portuguese It
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 69
6 days ago
Portuguese The Foreigner
(2017)
Web   0 comments 0 received 38
6 days ago
Portuguese Happy Death Day
(2017)
Web   0 comments 0 received 58
8 days ago
Portuguese Jigsaw
(2017)
Web   0 comments 0 received 107
9 days ago
Portuguese Your Name (Kimi no Na wa. / 君の名は。)
(2016)
Blu-ray   0 comments 0 received 18
12/9/2017
English Your Name (Kimi no Na wa. / 君の名は。)
(2016)
Blu-ray   0 comments 1 received 254
12/9/2017
Portuguese The Pirates of Somalia
(2017)
Web   0 comments 0 received 404
12/9/2017
English The Pirates of Somalia
(2017)
Web   0 comments 0 received 239
12/9/2017
Portuguese The Hours
(2002)
    0 comments 0 received 6
12/8/2017
Portuguese Mother!
(2017)
    0 comments 0 received 329
12/6/2017
Portuguese Dunkirk
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 488
12/5/2017
Portuguese Dar donya ye to saat chand ast?
(2014)
    0 comments 0 received 5
12/5/2017
Portuguese Bonjour Tristesse
(1958)
Blu-ray   0 comments 0 received 8
12/4/2017
Portuguese The Grey Zone
(2001)
DVD   0 comments 1 received 5
12/4/2017
Portuguese Kingsman: The Golden Circle
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 631
12/3/2017
Portuguese High Heel Homicide
(2017)
    0 comments 0 received 21
12/3/2017
Portuguese A Silent Voice (Koe no katachi / 聲の形)
(2016)
DVD   0 comments 0 received 18
12/2/2017
Portuguese The Beguiled
(2017)
Web   0 comments 0 received 17
12/2/2017
Portuguese Christiane F.
(1981)
Blu-ray   0 comments 0 received 7
12/2/2017
Portuguese Atomic Blonde
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 104
12/1/2017
Portuguese The Virgin Suicides
(1999)
    0 comments 0 received 8
11/30/2017
Portuguese HHhH
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 28
11/27/2017
Portuguese Das Tagebuch der Anne Frank
(2016)
Blu-ray   0 comments 0 received 7
11/27/2017
Portuguese Snowtown
(2011)
    0 comments 0 received 5
11/17/2017
Portuguese Two Lovers
(2008)
Blu-ray   0 comments 0 received 8
11/17/2017
Portuguese The Tenant (Le Locataire)
(1976)
    0 comments 0 received 5
11/14/2017
Portuguese It
(1990)
    0 comments 0 received 103
11/12/2017
Portuguese Repulsion
(1965)
    0 comments 0 received 5
11/8/2017
Portuguese Shot Caller
(2017)
Blu-ray   0 comments 0 received 56
11/8/2017
Portuguese Leatherface
(2017)
Web   0 comments 0 received 41
10/29/2017